مهندس محمد امیری

مهندس محمد امیری

پس از سابقه چندین ساله در تحلیل تکنیکال بازار سرمایه، تصمیم گرفتم تا با تیمی به اسم نماد آنلاین، برای شما هموطنان عزیز و سرمایه گذاران گرامی تحلیل های قوی و آموزش های موثر داشته باشم.

سابقه بیش از 2 دهه در بازار سرمایه 100%
مدیریت چند ساله در نهاد های مالی 100%